Grad Smederevo zahvata severoistočni deo Šumadije. Prostire se na 73 m nadmorske visine. Teritorija Grada pripada Podunavlju i donjem Pomoravlju. 
Leži na desnoj obali reke Dunav, neposredno od ušća Velike Morave u Dunav. 

    Smederevo se nalazi između dva evropska koridora:
    - kopnenog koridora X - auto-put E-75 i 
    - vodnog koridora VII - Dunav. 

    Sa autoputem, Smederevo ima trostruku vezu – kod sela Vodanj, Ralja i Kolare.

    Drumska veza sa Beogradom, ostvaruje se na dva načina, i to starim putem preko Grocke i autoputem E-75. 
Od Beograda Smederevo je udaljeno 45 km.
    Pravac prema Banatu, preko mosta Smederevo-Kovin na Dunavu, predstavlja najkraću vezu sa graničnim prelazima na rumunskoj granici 
kod Vršca (Vatin) i Bele Crkve (Kaluđerovo).
    Takođe, tzv. kovinski most ujedno je i poslednja drumska veza sa levom obalom Dunava sve do HE „Đerdap I“.
    Pravac prema Požarevcu, istovremeno je i veza sa gradovima na Dunavu nizvodno od ušća Velike Morave (Veliko Gradište, Golubac) i sa područjem Đerdapa.