Vodenim saobraćajem

KAPETANIJA PRISTANIŠTA 
Despota Đurđa 1
11300 SMEDEREVO
+381 26 614 290


Više informacija o saobraćaju i turizmu na Dunavu
 

Agencija za upravljanje lukama >>

Luke na Dunavu >> 

Direkcija za unutrašnje plovne puteve „Plovput“ >>

Prvo parobrodarsko društvo >>

Republički hidrometeorološki zavod Srbije >>