Dunav


    Pored Dunava vekovima se stvarala istorija ali i legende. Tako se smatra da su drevni Argonauti predvodjeni čuvenim Odisejem brodili Dunavom u potrazi za "zlatnim runom" i prvi prošli Đerdapski tesnac. O njemu su pisali Aristotel, Herodot, Strabon, Ovidije, Plinije Stariji, Ciceron i dr. 
Danas je Dunav, kao kičma Pan-evropskog Koridora 7, značajno tržište nautičkog turizma. Kroz Srbiju teče u dužini od 588 km. Velikim delom je i granična reka – prema Hrvatskoj 137 km, a prema Rumuniji u dužini od 230 km. 
Dunav je na teritoriji Srbije plovan celim svojim tokom i ima značaj međunarodnog plovnog puta.
    Vode Dunava po kvalitetu za upotrebu spadaju u III i IV kategoriju, što znači da  kupanje u Dunavu nije preporučljivo. 

Smederevsko Podunavlje

     Dunav pored Smederevskog priobalja protiče u dužini od  25 km (od Orešca na 1124 km do ušća Morave na 1103 km)  čineći severnu granicu Smederevskog Podunavlja.
     Dunav u Smederevu teče pravcem zapad-istok od Orešca do Kuliča sa širinom korita od 800 do 1 300 m. Kod Smederevske tvrđave je rečnim ostrvima razdvojen u tri kraka od kojih je desni najširi i najdublji. Širina Velike Smederevska ade je oko 1,2 km, dužina 5 km, dok je Mala ada široka oko 200 m, a duga oko 1 500 m.
    Posle izgradnje Đerdapskog jezera, brzina Dunava je znatno smanjena, nivoi vode su znatno izdignuti. Došlo je i do bržeg taloženja vučenog i lebdećeg nanosa, pa i do zasipanja i izdizanja rečnog dna.   
    Dunav kod Smedereva ima srednju godišnju temperaturu vode od 12,2'C koja je viša od temperature vode Dunava u Zemunu (11,5'C). Najviša srednja mesečna temperatura vode je u julu i avgustu 22,3'C, a najniža u januaru sa 2'C (Novaković-Kostić, 2002).

Slične objave

Jugovo

Jugovo

Izletište Jugovo se nalazi na 5 km od centra grada, na desnoj obali Dunava (put Beograd-Smederevo).

Pročitaj više

Šalinački lug i jezero

Šalinački lug i jezero

Predstavlja jedno od poslednjih ostataka nekada rasprostranjenih lužnikovo-jasenovih šuma (Querceto/fraxinetum serbicum) starosti oko 300 godina, ima ukupno 311 stabala.

Pročitaj više