Ulazak i boravak stranaca

Prijava boravka stranaca po dolasku u Srbiju

    Organizacije i pojedinci koji pružaju usluge smeštaja strancima uz naknadu, kao i građani Srbije kod kojih stranci dolaze u posetu, dužni su da lokalnoj Policijskoj stanici prijave boravak stranaca u roku od 24 časa od trenutka pružanja usluge smeštaja strancu, odnosno od dolaska stranca u posetu.
  Prijava se vrši tako što se popuni karton za prijavu tzv. "Beli turistički karton" koji se dobija u Policijskoj stanici ili u ugostiteljskom objektu za smeštaj. Stranac je u obavezi da isečak Belog kartona nosi sa sobom uz pasoš kao dokaz da je njegov boravak prijavljen.
           
 Prijava boravka stranaca u Smederevu vrši se:

* Radnim danima od 7:30h do 15:30h u Odseku za strance, Vatrogasni dom, Šalinačka BB
* Radnim danima nakon 15:30h i vikendom u Dežurnoj službi Policijske uprave u Smederevu, Despota Grgura br.2
* Elektronskom uslugom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije „Prijava boravišta stranca“ na linku :
   www.euprava.gov.rs
 
Bliže informacije na telefon: +381 26 633 444

Nestanak putne isprave

Stranac je dužan da nestanak ili gubitak isprave bez odlaganja prijavi najbližoj policijskoj stanici. Nadležni organ kome je prijavljen nestanak ili gubitak strane putne isprave, po utvrđivanju identiteta stranca, izdaće potvrdu o prijavi gubitka ili nestanka putne isprave i uputiće ga do diplomatskog ili konzularnog predstavništva zemlje čiji je državljanin ili drugog stranog diplomatskog ili konzularnog predstavništva koje zastupa njene interese da zatraži izdavanje putne isprave.
Ambasade i konzulati u Srbiji >>