Ulazak i boravak stranaca

Prijava boravka stranaca po dolasku u Srbiju

    Pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja pružaju usluge smeštaja strancima uz naknadu, kao i građani Srbije kod kojih stranci dolaze u posetu, dužni su da lokalnoj Policijskoj stanici prijave boravak stranaca u roku od 24 časa od trenutka pružanja usluge smeštaja strancu, odnosno od dolaska stranca u posetu.
  Više informacija o proceduri prijave boravišta stranaca možete naći na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov
           
 Prijava boravka stranaca u Smederevu vrši se:

* Radnim danima od 7:30h do 15:30h u Odseku za strance, Vatrogasni dom, Šalinačka BB
* Radnim danima nakon 15:30h i vikendom u Dežurnoj službi Policijske uprave u Smederevu, Despota Grgura br.2
* Elektronskom uslugom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije „Prijava boravišta stranca“ na linku :
   www.euprava.gov.rs
 
Bliže informacije na telefon: +381 26 633 444

Nestanak putne isprave

Stranac je dužan da nestanak ili gubitak isprave bez odlaganja prijavi najbližoj policijskoj stanici. Nadležni organ kome je prijavljen nestanak ili gubitak strane putne isprave, po utvrđivanju identiteta stranca, izdaće potvrdu o prijavi gubitka ili nestanka putne isprave i uputiće ga do diplomatskog ili konzularnog predstavništva zemlje čiji je državljanin ili drugog stranog diplomatskog ili konzularnog predstavništva koje zastupa njene interese da zatraži izdavanje putne isprave.
Ambasade i konzulati u Srbiji >>