Pomoć na putu

Jedinstveni broj telefona za ostvarivanje pomoći na putu je 987 - telefon Operativnog centra AMS Srbije (za fiksnu telefoniju i sve mobilne mreže). 


Više informacija:
www.amss.rs