Dokumenta

Opšti etički kodeks u turizmu

Zakon o turizmu

Zakon o ugostiteljstvu

INFORMATOR O RADU - JP "SMEDEREVSKA TVRĐAVA"

 

Izveštaj za I kvartal 2023.pdf

Tabele - I kvartal 2023.pdf

Izveštaj za II kvartal 2023.pdf

Tabele - II kvartal 2023.pdf

Izveštaj za III kvartal 2023.pdf

Tabele - III kvartal 2023.pdf

 

Program poslovanja za 2024.pdf

Program poslovanja za 2024-tabele.pdf

Program poslovanja za 2023.pdf

Program poslovanja za 2023 -tabele.pdf

Izmena programa poslovanja 2023.pdf

Izveštaj o revizijiji finansijskih izveštaja za 2022.pdf


Program poslovanja za 2022.pdf
Program poslovanja 2022 - tabele.pdf
Program poslovanja za 2021.pdf
Program poslovanja 2021 - tabele.pdf

Program poslovanja za 2020.pdf
 

Izveštaj za I kvartal 2022.pdf
Tabele - I kvartal 2022.pdf
Izveštaj za II kvartal 2022.pdf
Tabele - II kvartal 2022.pdf
Izveštaj za III kvartal 2022.pdf
Tabele - III kvartal 2022.pdf
Izveštaj za IV kvartal 2022.pdf
Tabela - IV kvartal 2022.pdf
 

Izveštaj za I kvartal 2021.pdf
Tabele - I kvartal 2021.pdf

Izveštaj za II kvartal 2021.pdf
Tabele - II kvartal 2021.pdf

Izveštaj za III kvartal 2021.pdf
Tabele - III kvartal 2021.pdf
Izveštaj za IV kvartal 2021.pdf
Tabele - IV kvartal 2021.pdf
 

Izveštaj za I kvartal 2020.pdf

Izveštaj za II kvartal 2020.pdf

Izveštaj za III kvartal 2020.pdf

Izveštaj za IV kvartal 2020.pdf

Izveštaj I kvartal 2019.pdf

Izveštaj II kvartal 2019.pdf

Izveštaj III kvartal 2019.pdf
Izveštaj IV kvartal 2019.pdf
 

Izveštaj I kvartal 2018.pdf

Izveštaj II kvartal 2018.pdf

Izveštaj III kvartal 2018.pdf

Izveštaj IV kvartal 2018.pdf

 

Izveštaj revizora za 2016.pdf
Izveštaj revizora za 2017.pdf

Izveštaj revizora za 2018.pdf

Izveštaj revizora za 2019.pdf

Izveštaj revizora za 2020.pdf

Izveštaj revizora za 2021.pdf

Program poslovanja za 2019.pdf

Program poslovanja za 2018.pdf

Plan rada 2017..pdf

Finansijski plan za 2017. .pdf

Revizija godišnjeg računa.pdf

Revizija godišnjeg računa 2017.pdf

Pravilnik o sistematizaciji .pdf

Statut JP"Smederevska tvrđava".pdf

Cenovnik- Smederevska tvrđava .pdf

 

Radne biografije članova nadzornog odbora i direktora
 

Gordana Višnjevac
Danijela Cvetković
Ana Mikić
Mladen Savić