Potpisivanje memoranduma o medjusobnoj saradnji izmedju Turističke organizacije grada Smedereva i Turističke organizacije grada Maribora